La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

POLíTICA | Sous a empreses públiques

Els sous de cinc directius de les empreses municipals sumaven 770 mil euros

L'Alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha informat avui a la Junta General del grup d'empreses Innova la xifra dels sous dels diversos responsables tècnics de les empreses municipals, després de la reorganització que el govern ha realitzat sobre la totalitat de les empreses públiques existents a la ciutat.

27/01/2012 | Per Joan Carrion

El sou sobre el que hi ha hagut més debat polític -i informatiu- al llarg de molts anys era el del recentment dimitit gerent d’Innova i director general de serveis de l’Ajuntament de Reus. Finalment, Pellicer n’ha desvetllat el seu import: Prat rebia una retribució de 264.000 euros l’any dsitribuïts de la següent manera: 39.568 euros com a director general de serveis del consistori reusenc, 157.846 com a gerent d’Innova, 63.447 com a remuneracions variables i 3.461 per part de l’Epel Innova. A aquesta xifra caldria sumar-hi aquelles quantitats que Prat hauria pogut rebre en concepte de dietes.

Carles Pellicer, amb un to trascendent, ha volgut posar una èmfasi especial a aquesta informació i ha destacat que a partir d’ara tota aquesta informació serà publicitada periòdicament i s’ha compromés a explicar quines seran les noves retribucions del que serà nou responsable d’Innova. L’Alcalde ha insistit en el fet que ‘volem canviar les dinàmiques que s’han seguit fins aquest moment i ens volem mantenir ferms, amb prudència i serenitat, en mantenir-nos endavant en aquest full de ruta que ens hem marcat’.

A la citada compareixença també ha explicat la resta de sous del personal directiu de les citades societats municipals, agrupades actualment amb el grup econòmic, grup salut gurp aigües. Pel que fa a l’adjunt al Grup Sagessa, Lluís Nualart, el sou anual que rep com a conseqüència de la participació que l’Ajuntament de Reus té a Sagessa (el 81 per cent) és és d’aquest grup és de 183.713. La resta li és assignada des d’altres organismes i administracions que participen en aquesta empresa pública sanitària.

D’altra banda, el gerent del grup salut, José Augusto García Navarro rep una part del sou del consistori reusenc (també el 81 per cent), una aportació que ascendeix a 131.175 euros. Pel que fa al gerent del grup aigües, la seva retribució és de 124.600 euros i el gerent del grup econòmic té una remuneració de 68.000 euros. Entre aquestes cinc nòmines la xifra ascendeix als 770.000 euros bruts l’any.