La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

ECONOMIA | Ocupació

Reus tanca el 2015 amb un balanç de 904 aturats menys

LA xifra se situa per sota de les 10.000 persones, cosa que no passava des de feia anys

05/01/2016 | Per NW Revista de Reus

Evolució de l'atur des del desembre de 2014 fins al desembre del 2015, segons les xifres de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de Catalunya.

Evolució de l'atur des del desembre de 2014 fins al desembre del 2015, segons les xifres de l'Observatori d'Empresa i Ocupació de Catalunya.

Per primer cop en anys, el nombre d'aturats a Reus en acabar-se l'any es troba per sota de les 10.000 persones. A 31 de desembre, la ciutat tenia 9228 persones apuntades a les llistes de l'atur, 48 persones menys que el mes anterior i 904 persones menys que el mes de desembre de l'any passat. El saldo anual, doncs, ha estat positiu, segons les xifres oficials conegudes aquest dimarts i es confirma l'evolució general a la baixa que es ve produint des de fa mesos.

Un comportament similar ha tingut l'evolució de l'atur en el conjunt de la demarcació de Tarragona. A finals d'any, la reducció de l'atur ha estat de 7.018 persones, deixant la xifra total en 61.803, encara per sobre de la xifra psicològica de les 60 mil persones. En tot cas, el descens ha estat del 10,20%. En relació a l'últim mes, la reducció ha estat de 223 persones. El relatiu bon comportament de l'ocupació al desembre s'explica, sobre tot, per les contractacions del sector de serveis coincidint amb la campanya de Nadal.

En el conjunt de Catalunya, l'atur s'ha reduït en l'últim any en 60.280 persones, deixant el nombre total en 515.668 aturats, després que a l'últim mes el descens hagi estat de gairebé 6 mil persones. La de desembre és la xifra més baixa des de 2008.

En el conjunt de l'Estat, el descens interanual ha superat els 350 mil aturats, deixant la xifra en 4.093.508 persones. El descens és del 7,96 per cent, per sota de la mitjana de Catalunya.

Destaca de manera especial la reducció de l'atur al desembre entre el sector de joves menors de 25 anys, que ha estat d'un 6,80 per cent. 

Durant el desembre han pujat el nombre de nous contractes (se n'han signat 1,5 milions), dels quals només 132 mil han estat indefnits en el conjunt de l'Estat. També s'ha incrementat el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, que ha Catalunya ha estat al desembre un 3,61 per cent més que a finals del 2014.