La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

ECONOMIA | Innova

L'interventor diu que en l'aval d'Innova a Shirota es poden exigir responsabilitats comptables i la CUP porta el tema a la Fiscalia del Tribunal de Comptes

13/04/2012 | Per Joan Carrion

L'aval que l'Ajuntament de Reus, a través del hòlding d'empreses municipals Innova, va atorgar a l'empresa mixta Shirota Foods Functional serà analitzat per la Fiscalia del Tribunal de Comptes després que el grup municipal de la CUP enviés -el passat 22 de març- tota la documentació a aquest òrgan i que el govern municipal hagi anunciat avui que seguirà els mateixos passos seguint les recomanacions de l'interventor municipal.

Aquest, en un informe datat del 10 d'abril passat, afirma que 'pel que fa a la posició creditora que assumeix Innova Grup d'Empreses Municipals de Reus davant Shirota amb motiu de l'operació de crèdit projectada, més les quantitats ja assumides per l'execució d'avals per la pòlissa de crèdit de 279.391 euros i altres pagaments del crèdit avalat, es recorda les conclusions de l'informe d'intervenció de data 30 de maig de 2011 i de l'informe conjunt de secretaria i intervenció de 29 de febrer de 2012 en relació a la possibilitat d'exigència de responsabilitat comptable davant el Tribunal de Comptes, als autoritzants dels avals, per les quantitats que no puguin ser recuperades en el procediment de liquidació de la citada societat'.

Per la seva part, el portaveu de la CUP David Vidal ha explicat que 'vam decidir denunciar aquest tema al Tribunal de Comptes després dels reiterats incompliments del govern municipal a l'hora de facilitar-nos la informació que els hi vam reclamar setmanes enrere. Hem sol.licitat les actes dels diversos Consell d'Administració de Shirota i fins ara no hem pogut accedir a aquest documents'.

D'altra banda, l'Alcalde Carles Pellicer i la Presidenta del hòlding Innova, Teresa Gomis han explicat que han esperat a disposar de l'informe de l'interventor per tal de decidir quina actuació havia de fer el govern. 'Ara que tenim a les mans l'anàlisi feta pels tècnics municipals, és moment per fer arribar aquesta documentació al Tribunal de Comptes', ha manifestat Teresa Gomis. Una informació que ha sigut facilitada durant la celebració de la sessió plenària d'aquest matí en la que s'ha aprovat autoritzar la concertació d'un crèdit de 2.241.233 euros per tal d'evitar l'execució immediata de l'aval autoritzat a Shirota Foods. Un crèdit que les finances municipals podran retornar en un termini de 10 anys -amb dos de carència- i amb un interès d'un 7,5 per cent. Aquesta operació ha comptat amb el suport de CiU i del PP (els dos partits que formen el govern municipal) i del PSC. Ara Reus ha criticat novament que s'hagi optat per la dissolució de la citada empresa dedicada a la investigació agroalimentària i farmacèutica i ha votat en contra d'aquesta operació creditícia. Una postura similar ha estat la de la CUP -encara que per motius ben diferents- que, des del primer moment, ha criticat que el consistori s'hagués implicat econòmicament en aquest projecte. Shirota, segons diu l'informe de l'interventor municipal, es troba actualment en situació de 'fallida financera i en fase prèvia al concurs de creditors'.

En un altre ordre de coses, el govern municipal ha anunciat avui que després de la reorientació dels pressupostos de l'Estat, el consistori podrà recuperar la negociació amb el Comitè d'Empresa de l'Ajuntament de Reus per tal de fer front -total o parcial- al pagament del capítol de productivitat i del fons socials als treballadors municipals, una qüestió que dies enrere havia quedat momentàniament aturada per la presentació del Pla d'Ajust i que va provocar les protestes sindicals a l'Ajuntament de Reus.