La Revista de Reus

Nous aires a la informació local

Segueix-nos

facebook twitter youtube google+

ECONOMIA | COVID-19

L'Ajuntament destina 4,5 milions a la reactivació econòmica i a parar el sotrac social de la Covid-19

Consens social i polític per a un document que els sindicats posen d'exemple del que haurien de fer altres ajuntaments

19/05/2020 | Per F.D.

Portaveus municipals, amb l'alcalde i la vicealcadessa, i amb representants d'entitats empresarials, després d'haver presentat el Pla

Portaveus municipals, amb l'alcalde i la vicealcadessa, i amb representants d'entitats empresarials, després d'haver presentat el Pla

La unitat d'acció que es troba a faltar a l'hora de gestionar la crisi de la Covid-19 en els àmbits català, espanyol i europeu, sí que s'ha aconseguit a Reus. Govern municipal, oposició, enttitats empresarials, associacions de comerciants, gremis, universitat i sindicats han aconseguit concretar un document acceptat per tothom que preveu una llarga sèrie de mesures concretes que han de servir per a la reactiviació econòmica i social de la ciutat. És un document que, malgrat la seva concreció, és obert, i que d'entrada destina 4,5 milions d'euros a les diferents iniciatives. És, a més, un pla que té el seu finançament garantit, ja que es pagarà amb diners dels pressupostos municipals (tant del pressupost ordinari com del d'inversions), que caldrà adaptar a les noves circumstàncies. Feia molt de temps que no es veia un consens tan ampli en una acció d'aquesta magnitud a la ciutat.

L'alcalde, Carles Pellicer, qualifica el document com un pla "de rescat" i remarca la unitat aconseguida per "corregir la desacceleració econòmica i donar resposta a les demandes socials". De les declaracions dels representants polítics locals se'n desprèn una certa sensació de trascendència i satisfacció per l'acord assolit. Joan Llort, de la UGT, creu que "el document aconseguit "ha de servir d'exemple" a altres municipis del Camp de Tarragona. Un document que CCOO ha considerat "ambiciós".

El document preveu mesures en els àmbits social i assistencial i en el de l'activitat econòmica. Es busca garantir les necessitats i els serveis bàsics al conjunt de la ciutadania i atendre amb noves fórmules i eines renovades "els escenaris complexos que s'han posat sobre la taula des de la irrupció de la Covid-19". I, en l'àmbit ecpomic, es pretén preservar la continuïtat del'activitat de les empreses i els autònoms, conservar i crear llocs de treball de qualitat, garantir els drets socials dels treballadors, promoure el suport a l'emprenedoria i potenciar la transformació digital.

L'acord té un "però". Tot i tenir clar que l'Ajuntament haurà de reestructurar el pressupost del 2020 aprovat per poder disposar dels diners, "les partides destinades al pla estan condicionades en bona part al fet que l'Estat permeti disposar lliurement als ajuntaments dels seus romanents per tal de destinar-los a pal·liar els efectes de la Covid-19". L'Ajuntament va tancar l'any 2019 amb 3,1 milions d'euros de superàvit, que no pot utilitzar del tot lliurement sense el permís explícit de l'Estat.

Mesures socials

Les mesures socials passen, d'entrada, per un pla de xoc alimentari reforçant el menjador social i el repartiment d'aliments, a més del repartitiment de la targeta moneder d'ús exclusiu en una cadena de supermercats. Noves accions en relació a la pobresa energètica, més ajuts per a subministaments bàsics, allotjament temporal de persones sense sostre, l'establiments d'ajuts d'urgència per atendre l'increment de demanda que es preveu que hi haurà i el reforç del servei d'ajuda a domicili són accions que es preveuen en el pla.  

Per tirar endavant totes aquestes mesures, el pla preveu que s'hi destinin 736.000 euros. El document explica que "l'Ajuntment haurà de prioritzar els serveis bàsics que són compoetència directa de l'administració local", però que "a la vegada haurà d'estar amatent al desplegament de noves polítiques socials i sanitàries que puguin anar apareixent per continuar adaptant els serveis a l'evolució de les circumstàncies".

Mesures econòmiques

Una part dels recursos (més de 100.0000 euros) es destinen a exempcions fiscals. És a dir, l'Ajuntament no cobrarà impostos municipals previstos per aquest valor. Entre les mesures adoptades hi ha la supressió del pagamenet de la llicència d'ocupació de la via públicam que afecta les terrasses, fins el 30 de setembre (la mesura s'havia previst inicialment fins el 30 de juny). També fins el 30 de setembre no caldrà que paguin la seva taxa els marxants de la venda ambulant. El total de diners que l'Ajuntament haurà deixat d'ingressar per les exempcions fiscals durant tot el període de la crisi és de 846.000 euros.

El gruix de les mesures econòmiques van a parar a noves línies de subvenció a empreses que la Covid-19 ha obligat a tancar, a les que han hagut d'adaptar les seves instal·lacions, a empreses de nova creació i també als paradistes dels mercats de la ciutat. La previsió és destinar 500.000 euros a aquestes subvencions. Ajuts a la contractació laboral de persones aturades, l'organització de tallers de formació i recilatge, la creació d'un fons de creació de noves cooperatives, l'elaboració d'un pla per promoura que s'mplin els locals buits, mesures per acollir nous projectes de base tecnològica i diverses iniciatives d'assessorament a petites empreses i autònoms, són algunes de les iniciatives que preveu el pla, a més de diverses iniciatives de formació. 

En matèria d'habitatge, ajuts a la rehabilitació d'edificis  per millorar-ne l'accessibilitat i l'eficiència energètica, i la rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer social són les mesures que acaparen més recursos. Es remarca de manera especial la necessitat de potenciar la transformació digital amb diverses iniciatives.

Però on hi ha un bon gruix de mesures previstes és en l'àmbit de la recuperació de la demanda als establiments de la ciutat i que, per tant, afecten el comerç, el turisme i la restauració. Es preveuen diverses campanyes, entre les quals "una programació estable cultural a les places i al carrer".

Un pla ambiciós, en definitiva, que en les pròximes setmanes i mesos s'haurà d'anar concretant.

Podeu accedir al document sencer, en l'enllaç següent:

Pla de Reactivació Econòmic i Social